Domov

Cilj projekta je očuvati i obnoviti manje izvore koji bi služili kao važan zamjenski izvor pitke vode te seoske lokve i određene ribnjake koji bi osigurali očuvanje prirodne ravnoteže, biološke raznolikosti, potom osigurati dobro stanje ugroženih vrsta i staništa na zaštićenim područjima s naglaskom na vrstama koje su na osnovu evropske Habitatne direktive zaštićena u područjima Natura 2000, koja su u Sloveniji već proglašena, a u Hrvatski su u procesu osnivanja.
 
Obnovom i sanacijom najvažnijih izvora i lokvi te većih ribnjaka biti će osigurano kvalitetno očuvanje vrsta, a indirektno će projekt osigurati i podizati svjesnosti ljudi o važnosti zaštite prirode, podizati će usmjerenu gospodarsku upotrebu vodnih izvora u skladu s interesima zaštite i očuvanja prirode. Naime, obnovljena vodena tijela će predstavljatimigracijske koridore između Slovenije i Hrvatske. Kvalifikacijske i druge zaštićene vrste vezane za vodne ekosisteme  u njima će naćiutočištei tako se neograničeno kretati između pSCI Veliko Bukovje, pSCI Kočevsko, SPA Kočevsko – Kupa i hrvatskim Parkom prirode Žumberak - Samoborsko gorje, što će doprinijeti prekograničnom povezivanju izoliranih životinjskih i biljnih vrsta te sprječavanju daljnjeg ugrožavanja njihovih populacija.

Dodana vrijednost IPA sredstava
Najvažniji prekogranični učinak projekta je očuvanje mreže lokvi kao životnog prostora ugroženih životinjskih i biljnih vrsta, omogućavanje migracije u cjelokupnom projektnom području. Kroz suradnju partnera učinci projekta biti će prekogranični jer će zajedno biti definirani stručni temelji i pilot projekti upravljanja područjima Natura 2000. Obnovljene lokve, izrađene tematske staze doprinijeti će razvoju turističkih usluga u cjelokupnom području što će produljiti boravak turista na tom području.

Aktualne novice

Ni objavljenih novic
Arhiv novic
 
 
Vodilni partner:
Občina Črnomelj
Trg svobode 3
8340 Črnomelj
Telefon: +386 (0)7 306 11 00
fax: +386 (0)7 306 11 30
e-mail: obcina.crnomelj@crnomelj.si
Povezave/Links
Operativni program IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013
Portal Evropske unije
Evropska komisija

Vlada Republike Slovenije
Vlada Republike Hrvatske
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko